Duszpasterstwo ChorychUniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie

Modlitewnik

Modlitwa za przyczyną Świętego Ojciec Pio

O Jezu, pełen łask i miłosierdzia, Ty dla zbawienia dusz ludzkich podjąłeś mękę i umarłeś na krzyżu aby wyjednać przebaczenie grzechów – pokornie błagam Cię za przyczyną świętego Ojca Pio, kapłana i stygmatyka, który wielkodusznie służył Tobie oraz poświęcał swe życie i cierpiał dla ratowania grzeszników – udziel mi przebaczenia moich win i łaski [intencja], o którą proszę. Dla większej chwały Twojej racz przyciągnąć wszystkich do swego miłującego Serca. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Modlitwa za przyczyną Świętej Siostry Faustyny Kowalskiej

O Jezu, któryś świętą siostrę Faustynę uczynił wielką czcicielką nieograniczonego Miłosierdzia Twego, racz za jej wstawiennictwem, jeśli to jest zgodne z najświętszą Wolą Twoją, udzielić mi łaski [intencja], o którą Cię proszę. Ja grzeszny nie jestem godzien Twego miłosierdzia, ale wejrzyj na ducha ofiary i poświecenia św. siostry Faustyny i nagródź jej cnotę, wysłuchując próśb, które za jej przyczyną z ufnością do Ciebie zanoszę. Ojcze Nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu… .

Modlitwa za przyczyną Świętego Józefa Moscatiego

Święty Józefie Moscati, prawdziwy wzorze chrześcijańskich lekarzy, w ramach wykonywania swojego zawodu lekarza, zawsze dbałeś zarówno o duszę i ciało każdego pacjenta. Spójrz na nas, którzy odwołujemy się do Twojego niebiańskiego wstawiennictwa, byśmy mogli uzyskać dla nas zarówno fizycznego jak i duchowego zdrowia oraz wszelkich niebieskich łask. Uśmierz ból cierpiącym, daj pocieszenie chorym, pociesz cierpiących i daj nadzieję przygnębionym. Niech młodzi odnajdą w Tobie wzór, pracujący niech biorą z Ciebie przykład, starzejący się niech odnajdują w Tobie pocieszenie a umierający nadzieję zbawienia wiecznego. Bądź dla nas wzorem pracowitości, uczciwości i miłości, abyśmy mogli spełniać nasze chrześcijańskie obowiązki i chwalić Boga, naszego Ojca. Amen