Duszpasterstwo ChorychKlinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 w Rzeszowie

Modlitewnik

Modlitwa za przyczyną Świętego Ojciec Pio

O Jezu, pełen łask i miłosierdzia, Ty dla zbawienia dusz ludzkich podjąłeś mękę i umarłeś na krzyżu aby wyjednać przebaczenie grzechów – pokornie błagam Cię za przyczyną świętego Ojca Pio, kapłana i stygmatyka, który wielkodusznie służył Tobie oraz poświęcał swe życie i cierpiał dla ratowania grzeszników – udziel mi przebaczenia moich win i łaski [intencja], o którą proszę. Dla większej chwały Twojej racz przyciągnąć wszystkich do swego miłującego Serca. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Modlitwa za przyczyną Świętej Siostry Faustyny Kowalskiej

O Jezu, któryś świętą siostrę Faustynę uczynił wielką czcicielką nieograniczonego Miłosierdzia Twego, racz za jej wstawiennictwem, jeśli to jest zgodne z najświętszą Wolą Twoją, udzielić mi łaski [intencja], o którą Cię proszę. Ja grzeszny nie jestem godzien Twego miłosierdzia, ale wejrzyj na ducha ofiary i poświecenia św. siostry Faustyny i nagródź jej cnotę, wysłuchując próśb, które za jej przyczyną z ufnością do Ciebie zanoszę. Ojcze Nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu… .