Duszpasterstwo ChorychKlinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 w Rzeszowie

Aktualności

Wycieczka szpitalna: Rzeszów – Wrocław- Zamek Książ – Świdnica 21-23 maja 2021r.

13.02.2021 r.

Wycieczka odbędzie się jeżeli pozwolą warunki epidemiologiczne, oraz jeśli będzie odpowiednia liczna uczestników. Zapisy telefonicznie, lub w zakrystii. Pozostałe informacje znajdują się w dyżurkach pielegniarek, lub u ks. Krzysztofa. 

Piątek 21 maja

 1. Wyjazd 5:00
 2. Zwiedzanie zamku Mosznej 10:00 – 11:00
 3. Czas wolny 11:00-12:00
 4.  14:00 przyjazd do Wrocławia Zakwaterowanie Dom Notre Dam

 Zwiedzanie godz. 15:00
- Ostrów tumski z gotycką katedrą wejście do barokowych kaplic w ambicie
- Ostrów piaskowy
- 17:45 - 18:35 rejs po Odrze 60 min
- 19:00 obiadokolacja
- Czas wolny

Sobota 22 maja

 1. - Msza św. 7:45 ( dla chętnych)
 2. - Śniadanie 8:15
 3. - Panorama racławicka 9:30 - 10:00
 4. - Kościół św. Wojciecha z relikwiami i kaplicą bł. Czesława
 5. - Rynek z gotycko-renesansowym ratuszem
 6. - ul. Świdnicka, opera i hotel Monopol [ najstarszy w mieście z bogatą historią ]
 7. - Narodowe Forum Muzyki i dawny pałac królów pruskich
 8. - Synagoga Pod Białym Bocianem [ z zewnątrz ] i dzielnica czterech wyznań
 9. - Plac Solny i zachodnia pierzeja rynku
 10. - Stare jatki [ dawne sklepiki mięsne z XIV w ] i gotyckie więzienie miejskie
 11. - Barokowy gmach główny uniwersytetu: oratorium marianum i punkt widokowy na wieży matematycznej
 12. - Ossolineum
 13. - ok 13:30 pół godziny przerwy na kawę
 14. – Zwiedzanie ZOO ,  Afrykarium i Oceanarium
 15. - Hala stulecia [ na liście Unesco ] i spacer po ogródku japońskim
 16. - 18:00 pokaz grającej fontanny
 17. - 18:30 obiadokolacja
 18.  - Czas wolny

 

Niedziela 23 maja

 1. - Msza św. 7:00
 2.  - Śniadanie 8:00
 3. - Zwiedzanie Zamku Książ z przewodnikiem + Tarasy + Palmiarnia 11:00 - 13:30
 4. – Zwiedzanie Kościoła pokoju w Świdnicy (największa drewniana barokowa świątynia w Europie, wpisany jest na listę światowego dziedzictwa UNESCO ok 14:00 - 14:30
 5. - Obiad w Świdnicy około 15:00
 6. Droga powrotna do Rzeszowa

Zdjęcia głównych miejsc, które odwiedzimy.

1.Zamek w Mosznej 

2. Wrocław Rynek 

3. Panorama Racławicka

4. Afrykarium

5. Ocenarium

6. Zamek Książ

7. Kościół pokoju w Świdnicy